Tuyển chọn OTV - Các nhân vật Trung Quốc không bị kiểm duyệt - Ogami Wakaba thuần khiết và xinh đẹp