HÃY CHỌN SERVER KHÁC NẾU VIDEO BỊ LỖI
nhét con cu của anh ấy vào trong lỗ của tôi.