Mẹ Ma Cà Rồng Quyến Rũ Cưỡi Cu, Đụ Kiểu Chó và Lên Fang))