Chịch em tiếp viên rất xinh. Em này rất nghe lời và phục vụ tốt.

Tagged in: