HÃY CHỌN SERVER KHÁC NẾU VIDEO BỊ LỖI
Một ngày nọ, tôi gặp anh trai của chồng tôi, Tsuyoshi, và tôi được thông báo rằng tôi muốn đi với anh ấy, và tôi sẽ đến ở giữa bối rối. Tại nhà trọ đó, tôi sẽ yêu cầu tsuyoshi từ đầu.