Một ngày nọ, tôi gặp anh trai của chồng tôi, Tsuyoshi, và tôi được thông báo rằng tôi muốn đi với anh ấy, và tôi sẽ đến ở giữa bối rối. Tại nhà trọ đó, tôi sẽ yêu cầu tsuyoshi từ đầu.