Khi tôi đến suối nước nóng trong một chuyến đi cùng gia đình, anh rể tôi luôn cưỡng hiếp tôi.